Učilište

Kalendar događanja

17/02/2023

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Dopunska izobrazba održat će se u petak, 17. 2. 2023. godine s početkom u 16:30 sati u Učilištu Umag (dvorana br. 3). 

Više informacija